Cookiebeleid

Stichting Veterans Connected (hierna de gehele holding aan te duiden door VetsCon) als overkoepelende organisatie, waaronder Veterans Connected VOF en Veteranenboek.nl, ressorteren is de organisatie die deze verklaring uit doet gaan. Vetscon, gevestigd aan de Spoorlaan 4- Bosch, respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website www.veteranenboek.nl en haar editor alsmede de privacy van haar klanten die via onze Website of webstores een bestelling plaatsen. In dit beleid wordt uiteengezet welke informatie we in het kader van het gebruik van onze Website, Editor(s) of Stores van jou als klant verzamelen en hoe we deze informatie verder gebruiken en beschermen.

1. Toepasselijkheid
Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op elk(e) Websitebezoek, transactie en elke overeenkomst die met ons via een website wordt overeengekomen. Alle informatie, waaronder je persoonsgegevens, die wij over jou verzamelen gedurende je bezoek zal worden behandeld in overeenstemming met dit Beleid en de hierin beschreven doeleinden. Dit Privacy- en Cookiebeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze Website of App(s) bevatten of waarvan een link op onze Website staat.

2. Gegevens die wij verzamelen
Veteranenboek.nl/VetsCon stelt je in staat om online gepersonaliseerde fotoproducten te laten en je bestelling op een adres naar keuze te laten bezorgen. In het kader van onze diensten kunnen we jouw gegevens op twee manieren verzamelen:

Gegevens die door jou worden verstrekt
Veteranenboek.nl/VetsCon verzamelt gegevens die door jou worden verstrekt zoals je e-mailadres en wachtwoord wanneer je je registreert als nieuwe klant en een account aanmaakt. Verder verzamelen we je bestelgegevens zoals je naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en betalingsgegevens als je een bestelling bij ons plaatst (en, als de bestelling naar iemand anders wordt verstuurd, de naam- en adresgegevens van de ontvanger voor wie de bestelling is bestemd), samen met de bestanden zoals de foto´s die door jou worden geüpload en/of worden gebruikt in dan wel op onze producten. Je e-mailadres wordt gebruikt om de bevestiging van je bestelling toe te zenden. Naast het aanmaken van een account, kunnen we je e-mail adres ook afzonderlijk verzamelen indien je daar toestemming voor geeft m.b.t. doeleinden zoals bv een nieuwsbrief of speciale aanbiedingen.

Gegevens die wij automatisch verzamelen
Veteranenboek.nl/VetsCon verzamelt tevens gegevens die we ontvangen op basis van je gebruik van onze diensten zoals de fotoboekprogramma´s waarmee je een fotoboek kan ontwerpen, je bezoek aan onze Website en eventueel andere websites die vanaf onze Website toegankelijk zijn. We verzamelen bijvoorbeeld je IP-adres en het type browser dat je gebruikt, maar ook de pagina’s die je op onze websites bezoekt, de datum en tijd van jouw bezoek of gebruik en op welke wijze je gebruik maakt van onze Website, Editor(s) of App(s).

3. Hoe gebruiken we je gegevens verder?
Je gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Acceptatie, verwerking en uitvoering van je bestelling
Je gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die in opdracht van ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een derde partij die door ons wordt ingeschakeld om je bestelling te produceren; een vervoerder zoals DHL of PostNL om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals WorldPay, IDEAL of Pay- Pal om je (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om onze e-mails of andere vormen van klantencommunicatie te kunnen verzenden; marketing analysebedrijven om onze gegevens te analyseren of doublure-gegevens uit onze database te verwijderen; en het verlenen van onze Klantenservice.

Het beheren van je account
Je kunt je eigen account aanmaken op onze Website. In dit account slaan we onder andere je naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We slaan ook informatie op over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je je producten sneller kan terugvinden en kan bekijken, delen of nabestellen.

Co-branded aanbiedingen.
We kunnen je gegevens – alleen met jouw toestemming - gebruiken voor directe aanbiedingen om je zodoende via email, direct mail of andere media een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen ook op een ´co-branded´ wijze zijn samengesteld in samenwerking met een partner of een aan ons gelieerde onderneming en zullen dan ook in beginsel producten of diensten van deze derde partij bevatten. Als je het niet langer op prijs stelt om extra (commerciële) informatie te ontvangen, dan kun je ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze Klantenservice. Gaat het hierbij om onze commerciële e-mails, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

Onderhoud, statistische analyse en verbetering van onze diensten
We streven er voortdurend naar om onze diensten te verbeteren. Wij maken daarvoor gebruik van analytische software van derde partijen. Met deze analytische software plaatsen we cookies om algemene bezoekgegevens bij te houden en ontvangen we rapportages over hoe onze diensten gebruikt worden. In dit kader registreren wij via de Website, de Editor(s) en de App(s) gegevens zoals het IP-adres van je computer, de datum en het tijdstip van je bezoek of gebruik, je browser, welke producten door jou bekeken werden en ontworpen worden en welke functionaliteiten uit de Editor je hierbij hebt toegepast.
Fraude
We gebruiken onze klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien we verzocht worden om inzage in onze klantgegevens op grond van een wettelijke verplichting daartoe, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, zullen we hieraan voldoen en de verzochte gegevens doorgeven aan de desbetreffende autoriteit of opsporingsinstantie.
Verbetering van onze Klantenservice
Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens zoals je naam en je ordernummer. Onze Klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou, om vast te leggen waarom je met ons contact hebt opgenomen en welke oplossing we je gegeven hebben. Dergelijke gegevens met betrekking tot onze Klantenservice worden ook door ons bewaard. Dit is erg handig als je een andere keer met ons contact opneemt. Indien je via telefoon, e-mail of live chat contact opneemt met onze Klantenservice, kan het zo zijn dat we het gesprek vastleggen en opslaan voor kwaliteitsmonitoringen trainingsdoeleinden. Op deze manier help je ons met het analyseren en verbeteren van onze Klantenservice. Verder slaan we je gegevens op in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

4. Doorgifte aan derden
Veteranenboek.nl/VetsCon zal je persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien we daartoe jouw voorafgaande toestemming hebben verkregen, wettelijk verplicht zijn of in het geval van een fusie, overname, reorganisatie of soortgelijke gebeurtenis.

5. Beveiliging van je gegevens
Veteranenboek.nl/VetsCon gaat uiterst zorgvuldig om met je gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Elk fotoboek of ander fotoproduct en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, foto’s of andere geüploade inhoud is beveiligd door jouw unieke e-mailadres en wachtwoord. Andere gebruikers kunnen de door jou gemaakte producten en hierin opgeslagen inhoud niet inzien zonder in het bezit te zijn van deze beide gegevens. Daarom raden we je aan om je wachtwoord met zorg te kiezen en deze niet te delen met anderen!

6. Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die online met de pagina´s van onze Website of online Editor(s) via je browser worden meegestuurd en worden opgeslagen op je computer, tablet, telefoon of ander apparaat. Wij gebruiken cookies om je gebruikservaring tijdens het bezoeken of gebruiken van onze diensten via de Website, Editor(s) te optimaliseren. De cookies zorgen ervoor dat onze Website je browser, voorkeuren en geschiedenis herkent bij je volgende bezoek. Daarnaast kunnen we cookies gebruiken om jou relevante informatie te laten zien, rapportages te krijgen over hoe bezoekers of gebruikers onze diensten via de Website, Editor(s) en App(s) gebruiken en om integratie met de Social Media netwerken mogelijk te maken.

Veteranenboek.nl/VetsCon/Veteransplaza gebruikt de volgende soorten cookies:
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om onze website en/of editor te kunnen bezoeken en onze diensten te kunnen gebruiken. Deze cookies zijn bedoeld het gebruik van onze website en/of editor te faciliteren en slaan daarom je persoonlijke instellingen op, welke items er toegevoegd zijn aan je winkelmandje en of een bepaald bericht al aan jou getoond is om zodoende te voorkomen dat je het nog een keer te zien krijgt.
Analytische cookies: deze cookies houden gegevens bij over het gebruik van onze website en/of editor via o.a. Google Analytics. Deze statistieken geven ons onder andere inzicht in hoe vaak onze Website wordt bezocht, welke delen van onze website en/of editor bezoekers het interessantst vinden, welke producten door jou bekeken en ontworpen worden en welke functionaliteiten uit de Editor je hierbij hebt toegepast. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek-, gebruik- en klikgedrag. Dit doen we om onze website en/of editor voortdurend te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
Tracking cookies: deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina´s je bezoekt op onze Website om zo gegevens te verzamelen over je surfgeschiedenis.

De hierboven genoemde cookies worden alleen door ons gebruikt en de hiermee verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een doeleinde zoals hierboven uiteengezet en in overeenstemming met dit Privacy- en Cookiebeleid. De via je browser op je computer geplaatste cookies kunnen verwijderd worden als je dat wilt. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt je browserinstellingen aanpassen als je dit niet langer wilt toestaan. Meer informatie vind je onder “Help” in je browser. Als je de cookies niet accepteert, kun je onze Website nog wel bezoeken, maar dan kan het zijn dat bepaalde diensten en delen van de site niet optimaal functioneren.

7. Jouw rechten (inzage, correctie en verzet)
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kun je ons verzoeken om inzage in je persoonsgegevens. Naast inzage mag je ons ook verzoeken om je gegevens te verbeteren of aan te vullen indien je fouten hebt opgemerkt of als je dit vanwege een andere reden graag wenst. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dergelijke verzoeken tot inzage, correctie of verzet, kun je richten aan onze Klantenservice.

8. Toepasselijk recht en geschillen
Dit Cookiebeleid en jouw gebruik van onze website en/of editor wordt geregeerd en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Elk geschil dat mogelijkerwijs ontstaat met betrekking tot dit Cookiebeleid en onze diensten zal enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

9. Wijzigingen en vragen
Ons Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen elke bijgewerkte versie op deze pagina zetten, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder we je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als je nog vragen hebt over je gegevens, ons Cookiebeleid of de toepasselijkheid ervan, dan kun je altijd contact opnemen met onze Klantenservice. Dit kan via e-mail op klantenservice@veteranenboek.nl.