Visie, Missie en Goede Doelen

Inleiding
Stichting Veterans Connected (www.veteransconnected.nl) is opgericht door Veteranen vanuit verschillende Missies. We werken nauw samen met o.a. het Ministerie van Defensie. Stichting Veterans Connected kent een Raad van Advies met een groot hart voor Defensie en zijn mensen. We realiseren verschillende projecten onder een paraplu. Waarbij we in dit project (veteransplaza.nl) nauw samenwerken met bedrijven, organisaties en winkelketens, die de Veteranen willen bedanken ‘for their service’.

Onze Visie bij het gebruik van VeteransPlaza
Wij hebben als Stichting een duidelijke visie. We vinden dat wij als Veteranen ons militaire verleden -zowel voor onszelf als voor het thuisfront- nog beter zichtbaar en tastbaar moeten krijgen. Uit eigen ervaring weten we immers dat onze Missieperiode -ook vaak door gebrek aan nazorg- veelal nog een onderbelichte periode in ons leven is gebleven. Waardoor toch tal van Veteranen met een stuk onverwerkt verleden bleven zitten. En er soms pas jaren na de Missie persoonlijke en psychische problemen konden ontstaan. Door het aanbieden van een keur aan relevante producten en diensten echter, met een duidelijke link naar onze Missie, willen we (veel beter dan voorheen) dat verleden weer zicht- en tastbaar maken. En daardoor een directe link met de positieve energie van onze Missies tot stand brengen.

Onze Missie bij het gebruik van VeteransPlaza
Het is onze Missie om de herinneringen van de Veteraan aan één van de meest bijzondere periodes uit zijn militaire carrière te koppelen aan het Missie-gerelateerde aanbod op VeteransPlaza. Dit aanbod raakt immers aan de positieve energie die veelal zo’n belangrijk onderdeel vormde van onze Missies. En dat zal tevens een bijdrage leveren aan het verwerkingsproces van de Veteranen als gevolg van hun Missies. Of deze zich nu in Mali, Ethiopië- Eritrea, Libanon of tijdens eerdere Missies als bijvoorbeeld Korea of Nederlands-Indië afspeelde: ‘VeteransPlaza is er voor elke Veteraan!’ Via de Missie-gerelateerde producten op de ‘Plaza’ schaft de Veteraan iets aan dat een directe verbinding heeft met de positieve energie van de Missie.

Goede Doelen

We streven er als Stichting naar om van elk afgenomen product een percentage te schenken aan een drietal Goede Doelen. Zo helpen we onze ouwe makkers die het, als gevolg van de uitzending, wat minder hebben.

1. Stichting Scholingsfonds Veteranen Het Scholingsfonds stelt Veteranen met een scholingsachterstand in staat om nèt dat stukje opleiding te volgen dat nodig is voor het vinden van een nieuwe baan. De Stichting draagt tevens bij aan een betere match tussen het CV van de Veteraan en die nieuwe baan en wordt in dit proces gesteund door het Ministerie van Defensie.

2. Bronbeek Het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek herdenkt een bijzonder (Indisch) verleden. Het tehuis biedt ouderenzorg aan oud-militairen (Veteranen) van de Nederlandse krijgsmacht en het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Op het landgoed Bronbeek vindt u ook een museum, herdenkingsmonumenten en een reüniefaciliteit.


Ons motto is: ‘Door Veteranen voor Veteranen’.
Scholingsfonds veteranen

Bronbeek
Vetranenboek