Disclaimer

1. Opdrachtaanname
Alle opdrachten worden alleen volgens aangetroffen voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het gebruik van de veteraneboek.nl software. Na verwerking van de opdracht wordt het door de klant overgedragen bestand bewaard op de servers van veteranenboek.nl.

2. Auteursrecht
De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. Veteranenboek.nl. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand en gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.

3. Aansprakelijkheid
Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan veteranenboek.nl. in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Veteranenboek.nl. stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde fotoboeken nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever bij het gebruik van de veteranenboek. nl. fotoboeken editor op zijn computerscherm te zien krijgt. De aansprakelijkheid van veteranenboek.nl. blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten.

4. Levertijd
Alle opdrachten worden de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de betaling uitgevoerd. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

5. Garantie
Reclamaties dienen, voorzover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht. Graag uw reclamatie naar klantenservice@veteranenboek.nl.

6. Geschillenbeslechting
Als je problemen ondervindt met een product dat je bij ons hebt gekocht, neem dan contact met ons op op klantenservice@veteranenboek.nl. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met het ‘Platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie’.